Upoznajte Instalater

Instalater je porodična kompanija osnovana 1989. godine kao zanatska radnja za izvođenje radova na instalacijama grejanja. Naša stručnost i visoka posvećenost kvalitetu brzo su doveli do prerastanja zanatske radnje u kompaniju za postavljanje HVAC instalacija. Danas je Instalater kompanija sa sopstvenom proizvodnjom ventilacionih kanala i pratećih elemenata opremljena sa najsavremenijim proizvodnim linijama i alatima.

Stručni kadrovi sa višegodišnjim radnim iskustvom proizvode ugaone kanale, fazonske komade i spiro kanale od visoko kvalitetnih materijala po strogim međunarodnim standardima što obezbeđuje visok kvalitet proizvoda i potrebnu zaptivenost sistema.

Imamo više od 700 uspešno završenih projekata iz oblasti mašinskih postrojenja, zdravstvenih objekata, industrijskih objekata, stambenih objekata, hotela, energetskih sistema kao i rekonstrukcija postojećih sistema u zemlji i inostranstvu.Stalno unapređenje i optimizacija naše proizvodne linije kao i primena novih tehnologija omogućava nam da svaki projekat završimo kvalitetno i u predviđenim rokovima.

Duga lista zadovoljnih partnera garancija su visokog kvaliteta naših proizvoda i opreme koju odličnom efikasnošću ugrađuju naši zaposleni.

Instalater d.o.o. je dobitnik Excellent SME (Small & Medium Enterprises) sertifikata koji dodeljuje Privredna komora Srbije.

Fotografije delatnosti

 

SGS ISO sertifikati

EN ISO 3834 (ISO 3834) je evropski (međunarodni) standard kreiran od strane profesionalaca u zavarivanju koji:

  • - se odnosi na upravljanje procesima proizvodnje zavarivanjem
  • - specificira zahteve koji se odnose samo na kvalitet zavarenog proizvoda
  • - podstiče aktivni pristup menadžmenta i kontrole kvaliteta zavarenog proizvoda u radionicama ili na mestu izgradnje, orijentisan na proizvod/proces
  • - takođe, on je sistem za fabričku kontrolu aktivnosti pri izradi proizvoda

Standard EN ISO 3834 nije sveobuhvatni sistem menadžmenta kvalitetom, ali pruža definitivnu listu posebnih elemenata i organizaciju kontrole koja je potrebna na mestima gde se koristi zavarivanje. Razvijen je sa ciljem da identifikuje sve faktore koji mogu da utiču na kvalitet zavarenog proizvoda i koji zahtevaju kontrolu u svim fazama pre, za vreme i nakon zavarivanja.

 

ISO sertifikati

ISO AQRA 9001-2015
ISO sertifikati Oblast: Pružanje usluga u montaži HVAC opreme iI instalacija, grejanje, hladjenje i klimatizacija, kao i servisiranje, puštanje u rad opreme i instalacija, proizvodnja HVAC delova instalacija i projektovanje.

ISO AQRA 14001-2015
ISO sertifikati Pružanje usluga u montaži HVAC opreme iI instalacija, grejanje, hladjenje i klimatizacija, kao i servisiranje, puštanje u rad opreme i instalacija, proizvodnja HVAC delova instalacija i projektovanje.

ISO AQRA 45001-2018
ISO sertifikati Pružanje usluga u montaži HVAC opreme i instalacija, grejanje, hladjenje i klimatizacija, kao i servisiranje, puštanje u rad opreme i instalacija, proizvodnja HVAC delova instalacija i projektovanje.