Upoznajte Instalater

Firma Instalater d.o.o. osnovana je 1989., kao zanatska radnja za izvođenje radova na instalacijama grejanja, a 1993. registrovana je kao preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu, inženjering, unutrašnju i spoljnu trgovinu. Po strukturi vlasništva Instalater d.o.o. je porodična firma.

Naša osnovna delatnost je pružanje usluga u montaži HVAC opreme i instalacija, grejanje, hladjenje i klimatizacija, kao i servisiranje, puštanje u rad opreme i instalacija, proizvodnja HVAC delova instalacija i projektovanje.

Trenutno firma Instalater d.o.o. ima 45 stalno zaposlenih radnika različitih nivoa stručnosti. Posebno smo ponosni na tim inženjera na čijoj se edukaciji i usavršavanju poklanja posebna pažnja.Instalater na čelu sa svojim timom inženjera vlasnik je licenci za projektovanje i izvođenje različitih radova, posedujemo sertifikat za različite tehnologije zavarivanja a 2015 godine smo dobili sertifikat ISO 9001: za sistem menadžmenta kvaliteta; 14001: za zaštitu životne sredine; 18001: za zaštitu na radu.U 20-to godišnjem razvijanju, firma se osposobila za izvođenje radova na kompleksnim instalacijama, koji iziskuju visok nivo znanja, organizacije i tehničke opremljenosti.

Mi možemo da ugovorimo sve vrste poslova od malih do velikih, imamo svoju radionicu za izradu ventilacionih kanala i pratećih detalja, tako da možemo da izvedemo sami sve vrste radova vezanih za grejanje, hladjenje, ventilaciju, kao i savremene VRV sisteme.Kao primer možemo da navedemo posao na Novartis Neva fabrici u St.Petersburgu, Rusija, gde smo se veoma brzo organizovali sa sredjivanjem dokumentacije, radnih dozvola našim zaposlenima, spremnim da se organizuju za posao van zemlje na nekoliko meseci, sve pripreme smo završili mesec dana od dana početka dogovaranja posla.

Pouzdani Partner

Naša lista referenci uključuje nekoliko stotina uspešno izvedenih radova, među kojima su mnoge prestižne strane i domaće firme koje su nam ukazale poverenje. Lista zadovoljnih kupaca i preporuka je najbolji dokaz za to.

Naša pozicija na tržištu je stabilna zato što smo mi srednja firma koja je dosta mobilnija od velikih sistema. Imamo nekoliko timova koji su sposobni i opremljeni da u isto vreme završe nekoliko objekata.

Fotografije delatnosti

  Projekti 2019.

 • Beograd na vodi, Plot 18
 • ZF Pančevo II faza
 • Poslovni objekat Symphone, Fruška gora
 • Koteks Viscofan, Novi Sad
 • Nelt Hala 5, Dobanovci
 • Fabrika mleka i mlečnih proizvoda Imlek
 • Industrija mesa Neoplanta, Novi Sad
 • GTC Green Heart N1, Beograd
 • Industrija smrznute hrane Frikom, Beograd
 • SDC Šimanovci

  INSTALATER 2019.

 • - Beograd na vodi d.o.o.
 • - ZF Mobility SRB d.o.o.
 • - Symphone d.o.o.
 • - Koteks Viscofan d.o.o.
 • - Nelt Co d.o.o.
 • - Imlek d.o.o.
 • - Neoplanta d.o.o.
 • - Atlas centar d.o.o.
 • - Frikom d.o.o.
 • - Istrabenz plini d.o.o.

  INSTALATER Partneri

 • - Strabag d.o.o.
 • - Energogroup d.o.o.
 • - Kolubara Invest Gradnja d.o.o.
 • - Symphone d.o.o.
 • - Termovent Komerc d.o.o.
 • - Pons Gradnja d.o.o.
 • - Elita-cop d.o.o.
 • - Neoplanta d.o.o.
 • - Studio M DSC d.o.o.
 • - Frikom d.o.o.

Politika Kvaliteta

INSTALATER d.o.o. se opredelio za sIedeću politiku kvaliteta :

1. Zadovoljenje iskazanih i neiskazanih potreba i očekivanja kupaca;

2. Stalna poboljšavanja efektivnosti i efikasnosti procesa (ulaganje u ljudske resurse, opremu, marketing i sl.);

3. Povećanje raznovrsnosti ponude proizvoda i usluga u cilju poboljšavanja kvaliteta ponude i većeg korišćenja proizvodnih kapaciteta;

4. Praćenje ponude konkurenata na tržištu i preduzimanje potrebnih mera da Instalater ostane konkurentan;

5. Obezbeđenje maksimalne informisanosti i komunikacija u organizaciji;

6. Razvoj međusobno korisnih odnosa sa kupcima i isporučiocima, baziranim na uzajamnom interesu, poverenju i poštovanju;

7. Zadovoljenje potreba i očekivanja zaposlenog osoblja;

8. Poštovanje zakonodavstva, koje se odnosi na proizvode i procese Instalatera iz oblasti zaštite na radu, bezbednosti, zaštite okoline i drugih oblasti;

9. Obezbeđivanje pravovremene i kompletne postprodajne podrške.

10. Stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti sistema menadžmenta kvalitetom, koji je u skladu sa SRPS ISO 9001:2008 standardom.

Rukovodni vrh organizacije privržen je ovoj politici kvaliteta, povremeno je preispituje i usklađuje sa interesima korisnika (kupaca), vlasnika i zaposlenog osoblja Instalatera i društva. Svo zaposleno osoblje dužno je da se ponaša u skladu sa ovom politikom i da radi na ostvarenju ciljeva kvaliteta, koji iz nje proističu i kojima se ona ostvaruje. Politika kvaliteta je saopštena i objašnjena svom zaposlenom osoblju i istaknuta na više mesta u organizaciji.

ISO sertifikati

ISO 9001:2008
ISO sertifikati Oblast: Pružanje usluga u montaži HVAC opreme iI instalacija, grejanje, hladjenje i klimatizacija, kao i servisiranje, puštanje u rad opreme i instalacija, proizvodnja HVAC delova instalacija i projektovanje.

ISO 14001:2004
ISO sertifikati Pružanje usluga u montaži HVAC opreme iI instalacija, grejanje, hladjenje i klimatizacija, kao i servisiranje, puštanje u rad opreme i instalacija, proizvodnja HVAC delova instalacija i projektovanje.

ISO 18001:2007
ISO sertifikati Pružanje usluga u montaži HVAC opreme i instalacija, grejanje, hladjenje i klimatizacija, kao i servisiranje, puštanje u rad opreme i instalacija, proizvodnja HVAC delova instalacija i projektovanje.

 

SGS ISO sertifikati

EN ISO 3834 (ISO 3834) je evropski (međunarodni) standard kreiran od strane profesionalaca u zavarivanju koji:

 • - se odnosi na upravljanje procesima proizvodnje zavarivanjem
 • - specificira zahteve koji se odnose samo na kvalitet zavarenog proizvoda
 • - podstiče aktivni pristup menadžmenta i kontrole kvaliteta zavarenog proizvoda u radionicama ili na mestu izgradnje, orijentisan na proizvod/proces
 • - takođe, on je sistem za fabričku kontrolu aktivnosti pri izradi proizvoda

Standard EN ISO 3834 nije sveobuhvatni sistem menadžmenta kvalitetom, ali pruža definitivnu listu posebnih elemenata i organizaciju kontrole koja je potrebna na mestima gde se koristi zavarivanje. Razvijen je sa ciljem da identifikuje sve faktore koji mogu da utiču na kvalitet zavarenog proizvoda i koji zahtevaju kontrolu u svim fazama pre, za vreme i nakon zavarivanja.